UNG HJERNE – funktionel hjernetræning

Udgangspunktet er et pilotprojekt fra 2014, hvor en gruppe gymnasieelever på Tietgen Handelsgymnasium med udfordringer både fagligt og socialt gennemgik et træningsforløb med programmet Funktionel Hjernetræning. De positive resultater fra dette træningsforløb inspirerede til ”Ung Hjerne”-projektet, hvor Tietgen Handelsgymnasium sammen med 17 andre ungdomsuddannelser har søgt Nordea-fonden om støtte til at gennemføre Funktionel Hjernetræning. Danmarks Evalueringsinstitut og et ph.d.-forløb under ledelse af den canadiske forsker Erin Beatty fra Syddansk Universitet evaluerer træningen og dens resultater på eleverne. Projektet løber fra sommeren 2016 til september 2019.

Projektet har tilknyttet en følgegruppe, som bistår projektet med råd og udbredelse. Medlemmerne af følgegruppen er:

Vibeke Koushede, seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet med arbejdsområder som mental sundhedsfremme og stress. I 2015 udkom hun med ”For mental sundhed – et nyt perspektiv”. Hun er desuden initiativtager og projektleder for ABC for mental sundhed, en stor mental sundhedsfremme indsats, hvor forskere, foreninger, organisationer og kommuner arbejder sammen om at undersøge, hvordan man skaber de bedste betingelser for at fremme mental sundhed i befolkningen.  Har desuden forsket i sammenhængen mellem stress og brug af medicin mod hovedpine og årsagerne til unge voksnes brug af medicin mod hovedpine.

 

Peter Thybo, Sundhedsinnovator i Ikast-Brande Kommune. Uddannet fysioterapeut, master i læreprocesser, PD. i almen pædagogik, specialist i sundhedsfremme og forebyggelse (Pt. Spc.) og sidder i formandsskabet for mental sundhed i Sund By Netværket. Forfatter til en række bøger om bl.a. hjerneforskning, neuropædagogik, motorik og mental sundhed, senest ”Det Dobbelte KRAM – et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel” fra august 2016 (Hans Reitzels Forlag).

 

Peter Zinck, bestyrelsesformand på Tietgenskolen, tidligere kædechef og medejer af detailkæden Inspiration og arbejder nu som professionelt bestyrelsesmedlem og strategisk rådgiver for ejerledere.

Niels Grinderslev, afdelingsleder i DGI Lab. Cand. Mag. i Idræt og Kulturformidling. Tidligere generalsekretær i Dansk Skoleidræt og lærer på både Glamsdalens Idrætsefterskole, Idrætsskolerne i Oure og projektleder i Dansk Skoleidræt med ansvarsområder som Høvdingebold i Skolen og Kroppen i Skolen.

Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.

Malte Sauerland-Paulsen , formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning