Journal
05.07.16

17. marts Pressemeddelelse

 

Hjernefitness giver unge nattesøvnen tilbage. med kun en times ugentlig hjernetræning får unge væsentligt bedre selvværd, nattesøvn og koncentration.

 Det viser et pilotprojekt på et gymnasium i Odense, og resultaterne bakkes op af international forskning. Med 10 mio. kr. fra Nordea-fonden rulles metoden nu ud til 18 gymnasier og erhvervsskoler landet over.

En række relativt simple øvelser og kun en times ugentlig træning forbedrer den daglige trivsel hos unge i gymnasiealderen. De sover bedre om natten, har lettere ved at koncentrere sig og opnår et forbedret selvværd. Det viser et pilotprojekt fra Tietgen Handelsgymnasium i Odense. På en række gymnasier, handelsskoler og erhvervsskoler rundt om i landet, vil der nu komme funktionel hjernetræning på de studerendes skema. Træningen skal styrke de studerendes evne til at præstere og trives i en hverdag, hvor boglige krav, forventninger og sociale relationer kan være en udfordring. Undersøgelser har vist, at op mod 50 procent af de unge føler sig stressede dagligt eller ofte, og man ved, at bl.a. trivsel har stor indflydelse på indlæring og fastholdelse. Med blot en times ugentlig hjernetræning i tre måneder kan unges trivsel forbedres markant. Træningen udfordrer deltagerne på tre parametre samtidig og får hjernen til at udvikle sig. Hjernefitness foregår i grupper à 12-30 personer. Aktiviteterne er små spil og udfordringer, hvor kommunikation, samarbejde og højt humør er vigtige elementer i løsningen. Aktiviteterne indeholder bevægelse og tænkning samtidig med at forskellig information og påvirkning udfordrer deltagernes koncentrationsevne. Træningen er en praktisk metode til træning af hjernen og den mentale trivsel hos den enkelte og mennesker imellem. Gitte Bargholt, rektor på Tietgen Handelsgymnasium, er initiativtager til projektet. For hende var det gode erfaringer fra et pilotforløb på skolen, som skabte interessen for at indarbejde træningen som en etableret del af dagligdagen. Projektet, der går under titlen ”Hjernetræning i ungdomsuddannelserne” gennemføres i samarbejde med 17 andre skoler. ”Vi har allerede gennemført et forløb med træningen på Tietgen Handelsgymnasium og med rigtig gode resultater. Det bliver meget spændende, at få træningen ind som en del af skolernes dagligdag”, udtaler Gitte Bargholt. Funktionel træning af hjernen er en grundlæggende træning af de kognitive funktioner, den indre motivation, trivsel og sociale relationer. Træningen er baseret på hjernens plasticitet, og forskningens fokus på hjernens processer som et samspil mellem hjernen, kroppen og den omverden, vi som mennesker skal fungere og trives i. Nordea-fonden har med en støtte på knap 10 mio. kr. gjort, at projektet kan spredes til 18 skoler. ”Træningen er en sjov og social måde at styrke de unges robusthed og trivsel på. De unge er samfundets råstof. Derfor er vi stolte over at støtte spredning af hjernegymnastik over hele landet, ” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør for Nordea-fonden, som støtter gode liv. Udover Nordea-fonden medfinansierer Syddansk Universitet halvdelen af en ph.d. Forskere fra Syddansk Universitet følger projektet og skal gennem en ph.d. afdække træningens effekt. En af to vejledere på ph.d.- projektet Dr. Erin L. Beatty, lektor og ph.d. i kognitiv psykologi, udtaler: ”Projektet kommer til at skabe et unikt bidrag til studierne af hjernetræning ved at omfatte både bevægelse, tænkning og mental sundhed på samme tid.” De positive resultater fra Tiegten Handelsgymnasium skal nu evalueres for effekt på de 18 deltagende skoler.

For nærmere information kontakt:

Nordea-fonden: kommunikationschef Tine Wickers, tlf: 4070 3784

Tietgen Handelsgymnasium: Rektor Gitte Bargholt, tlf: 6445 2200

Syddansk Universitet: Dr. Erin Beatty, tlf: 6550 9663

Plus Performance projektleder: Rasmus Jacobsen, tlf: 5124 4664

Læs mere