Hver anden danske skoleelev føler sig presset i hverdagen. Både på grund af faglige
præstationer, sociale relationer, søvn, studiejob og mange andre ting, der skal passes.
Én times ugentlig, Funktionel Hjernetræning kan afhjælpe presset og ruste hjernen til en hektisk hverdag. Hjernetræning åbner for nye måder at handle på. At tænke på. At opfatte på.
Den daglige trivsel øges, ligesom den mentale styrke og nattesøvnen bliver bedre.
Det er derfor, vi har udviklet projektet Ung Hjerne!